Kategorier
Arrangementer

Ansøgning til Landdistriktsmidler

Iht. vedtægterne, er en af Landdistriktsrådets opgaver, at bistå foreninger, sammenslutninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling. Til det stiller kommunen 400.000,- kr. til rådighed årligt.
Når rådet vurderer et projekt, lægger vi vægt på, at projektet indeholder nogle af nedenstående punkter:

  • Være med til at udvikle landdistrikterne
  • Have et socialt og/eller kulturelt aspekt
  • Have et samarbejde på tværs af foreninger, by-, sogne- og herredsgrænser
  • Være offentligt tilgængeligt
  • Have en blivende værdi

Det ansøgte beløb kan højst udgøre halvdelen af det samlede projektbeløb. Den anden halvdel kan tilvejebringes ved egenfinansiering, fondsmidler eller værdien af frivilligt arbejde, som opgøres til 100,- kr. pr time.

Næste ansøgningsfrist er den 5. februar 2020.